Productie

Productie 2018-03-29T14:21:31+00:00

Modulul Productie SolviERP

Modulul Productie permite pregatirea, urmarirea si decontarea productiei atat pentru productia de serie cat si pentru unicate.

Fiecarui produs ii este asociata o intrare in nomenclatorul general de produse, in care sunt definite caracteristicile principale ale acestuia si reteta de fabricatie care contine toate subansamblele, semifabricatele, materiile prime si materialele, cu consumurile specifice pentru realizarea unei unitati de produs finit sau de semifabricat. De asemenea in reteta de fabricatie pot fi introduse si consumurile de forta de munca (ore), de utilaj (ore) si eventual de transport (tone).

Pentru produsele unicat se intocmeste un deviz oferta din care va rezulta pretul de cost al produsului (este similarul retetei de fabricatie pentru produsele de serie). In devizul oferta se cuprinde consumul specific de resurse necesar pentru realizarea unicatului.

Nucleul central al modulului este Comanda de productie. Comanda de productie se intocmeste in baza nomenclatorului de produse pentru produsele de serie, respectiv in baza devizului in cazul produselor unicat. Comanda poate contine produse de serie, produse unicat, materiale si servicii pe care clientul le solicita.

In afara comenzilor pentru clienti se pot lansa si comenzi interne pentru productia pe stoc sau pentru realizarea subansamblelor necesare realizarii produselor finite.

Pregatirea si lansarea productiei

Fiecarei comenzi i se stabileste o data de livrare a produselor continute in comanda. In cazul in care o comanda a unui client contine produse cu date diferite de livrare, atunci aceasta poate fi impartita in mai multe comenzi, fiecare dintre ele continand produse cu aceeasi data de livrare.

De asemenea o comanda are definita o data de lansare (data in care comanda a fost lansata in executie) si o data de terminare (data in care s-a terminat procesul de productie).

In momentul in care comanda se lanseaza in executie se genereaza necesarul de resurse. Necesarul de resurse poate fi generat in doua moduri:

  1. Necesar de subansamble si/sau semifabricate
  2. Necesar de materii prime si materiale

Primul mod poate fi utilizat pentru lansarea comenzilor interne in vederea realizarii subansamblelor si semifabricatelor necesare fabricarii produselor finite.

Sistemul permite generarea necesarului de resurse pentru realizarea productiei pana la o anumita data stabilita de catre utilizator. Situatia generata cuprinde cantitatile contractate (consumurile tehnice previzionate) corelate cu cantitatile din stoc si cu cantitatile cuprinse in Comenzile de aprovizionare lansate catre furnizori in functie de termenul de livrare a acestora. De aici vor rezulta cantitatile necesare de aprovizionat pana la data stabilita pentru realizarea productiei pana la acea data.

Urmarirea productiei

Fiecarei comenzi i se asociaza un Centru de cheltuieli. Centrul de cheltuieli va fi entitatea care va cumula toate costurile aferente comenzii asociate.

Pe masura derularii comenzii se vor emite bonuri de consum care vor genera costuri pe centrul de cheltuieli aferent comenzii.

In cazul in care apar lucrari suplimentare se pot lansa comenzi noi de productie pentru acelasi client care pot fi urmarite prin asocierea aceluiasi centru de cheltuieli care a fost asociat cu comanda initiala.

Sistemul genereaza o situatie cu comenzile de executat intr-o anumita perioada, lucru care permite aprecierea gradului de incarcare al sectiei de productie si furnizeaza informatii asupra posibilitatii de programare a altor comenzi in aceasta perioada.

De asemenea sistemul genereaza un raport cu comenzile in executie. Aici pot fi urmarite stadiul in care se afla anumite comenzi, daca a fost depasit sau nu termenul de livrare, valoarea estimata a lucrarilor in curs.

Prin realizarea unei comparative de consumuri cu cantitatile contractate (comparativa intre consumuri tehnice si consumuri efective) se ofera posibilitatea urmaririi si analizarii situatiei unei comenzi: profit sau pierdere. Aceasta comparativa se face la nivel de materii prime, materiale si resurse umane si utilaje. Aceasta situatie comparativa poate fi realizata oricand in timpul executiei comenzii ceea ce permite urmarirea consumurilor gen „fise limita” si eventual adoptarea unor masuri pentru a diminua sau a anula pierderile posibile.

Sistemul permite o evidenta operativa a altor cheltuieli efectuate pentru realizarea unei comenzi, cum ar fi: forta de munca consumata, transporturi efectuate, consumuri cu mica mecanizare, etc. In acest fel se poate urmari eficienta utilizarii diferitelor resurse in cadru firmei.

Decontarea productiei

Sistemul ofera posibilitatea decontarii comenzilor executate si prin facturarea la nivel de pozitii din comanda care a stat la baza contractatului cu clientul.

Sistemul realizeaza o comparativa intre cantitatile contractate cuprinse in comanda si cantitatile facturate catre client. Acest lucru este foarte util in cazul produselor unicat contractate in baza unui deviz oferta , pentru a nu fi omise cantitati la decontare sau a nu factura in plus produse care nu au fost cuprinse in contract.

Sistemul genereaza, oricand se doreste, un raport de productie in luna. Acest lucru permite orientarea asupra realizarilor lunare si inscrierea in limite a parametrilor economici de realizare a productiei necesare in vederea atingerii eficientei economice a sectiei de productie.

Cateva din extensiile care pot fi realizate:

  • Realizarea de extrase de Materiale, Manopera, Utilaj si Transport pentru reteta de fabricatie a unui produs sau pentru un deviz
  • Generarea automata de bonuri de consum pentru comanda in momentul trecerii comenzii in Executie
  • Generare automata de avize de expeditie pentru trecerea resurselor necesare comenzilor lansate in executie intr-o gestiune logica, ceea ce permite rezervarea acestor resurse pentru comanda respectiva
  • Generarea automata de comenzi interne pentru executia de subansamble si repere necesare realizarii produselor din comanda parinte
  • Generarea automata a comenzilor de aprovizionare catre furnizori pentru realizarea productiei programate
  • Generarea unui grafic de incarcare valoric si cantitativ al sectiilor de productie
  • Crearea situatiilor de lucrari periodice sau finale pentru produsele unicat care au fost contractate in baza unui deviz oferta
  • In baza raportului de productie se pot genera Note de receptii pentru incarcarea gestiunii de produse finite

Alte module oferite de programul SolviERP:

Modulul Personal

Modulul este specializat in evidenta contractelor si conditiilor contractuale.

Modulul Personal

Mai multe informati despre modulul softului erp:
Vedeti detalii!

Modulul Produse

Modulul in jurul caruia se construieste intreaga informatie gestionata de firma.

Modulul Produse

Mai multe informati despre modulul softului erp:
Vedeti detalii!

Modulul Salarii

Specializat in calculul salariilor lunare si istoricul platilor angajatilor.

Modulul Salarii

Mai multe informati despre modulul softului erp:
Vedeti detalii!